Streetworking jest metodą pracy socjalnej, polegającą na nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowany program adresowany jest do dzieci i młodzieży szczególnie narażonych na demoralizację, pochodzących z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dotkniętych chorobą uzależnieniową.  Głównymi celami pracy są: profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych, zapobieganie powielaniu destrukcyjnych wzorców zachowań, zapewnienie dzieciom i ich rodzinom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, proponowanie dzieciom nowych, pozytywnych aktywności, rozwijanie ich talentów a także pokazanie pozytywnego wzorca osoby dorosłej, do której dzieci mogą zwrócić się ze wszystkimi problemami. 

Program realizowany jest przez zespół składający się z czterech streetworkerów (pedagogów ulicy): podstawowego zespołu dwuosobowego, koordynatora a oraz streetworkera wspomagającego projekt.
W pierwszych tygodniach, realizatorzy projektu przeprowadzili wnikliwą diagnozę terenu. Dzięki systematycznej obserwacji oraz informacjom zdobytym od znajdujących się na terenie dzielnicy instytucji, wyodrębniono miejsca najbardziej problematyczne, a następnie objęto je regularnymi patrolami streetworkerskimi. 

Pedagodzy dotarli do grupy dzieci, z którą do chwili obecnej prowadzone są regularne zajęcia z elementami animacji i pedagogiki społecznej. Pedagodzy ulicy organizują wyjścia do obiektów sportowych, kulturalnych, do lokali gastronomicznych i wycieczki poza dzielnicę. Ważnym elementem pracy są także zwykłe spotkania z dziećmi na ich podwórku.  Grupa odbiorców liczy już kilkanaście osób i wciąż się rozrasta.
Ilość zainteresowanych rodziców i entuzjazm dzieci świadczą o dużym zapotrzebowaniu na prowadzenie tego typu działań w Wilanowie.