Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia  dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi  i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 roku. Treść uchwały znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (2.Uchwała ogłoszeni konkursu.doc)uchwała_zarzadu_499[ ]167 kB