W związku możliwością  występowania w ciągu kilku najbliższych miesięcy  intensywnych  i gwałtownych opadów atmosferycznych, Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca  Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145):

• obowiązku utrzymania przez zainteresowanych właścicieli gruntów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w sprawności technicznej – art. 77
•  zakazie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie – art. 29 ust. 1
•  zakazach mających na celu ochronę urządzeń wodnych np. rowy, kanały – art. 65 ust. 1:
- niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych
- utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem  urządzeń wodnych
- wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą spowodować ich  uszkodzenie.

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej basenu sportowego w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 w Warszawie  w celu organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych: nauka i doskonalenie pływania – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
Download this file (kryteria_konkursu.doc)kryteria_konkursu.doc[kryteria konkursu]30 kB
Download this file (nauka i doskonalenie pływania.doc)nauka i doskonalenie pływania.doc[nauka i doskonalenie pływania]39 kB

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej brodzika znajdującego się w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 w Warszawie, w celu organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych: nauka pływania dla niemowląt i przedszkolaków.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
Download this file (kryteria konkursu.doc)kryteria konkursu[kryteria konkursu]30 kB
Download this file (nauka pływania niemowląt i dzieci.doc)nauka pływania niemowlat i dzieci[nauka pływania niemowlat i dzieci]41 kB

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej pływalni, w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego ul. Wiertnicza 26 w Warszawie, w celu organizacji zajęć sportowo- rekreacyjnych: aqua aerobik.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
Download this file (kryteria konkursu.doc)kryteria konkursu[kryteria konkursu]30 kB
Download this file (aqua aerobik konkurs.doc)aqua aerobik konkurs.doc[aqua aerobic konkurs]41 kB

Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-wszczęcie-energetyka-Gąsek.doc)obwieszczenie[ ]113 kB