Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 28/P/2018 z dn. 23.11.2018 r.  dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych linii kablowych łączących rozdzielnicę RNN-2 i RNN-1 w pomieszczeniu nN, stacji ST6480 z rozdzielnią RGK i RPPOŻ (CSP) w przebudowanym budynku Kuchni Królewskiej  na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie]501 kB

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63/40 PE o długości 187 m -  Ø63 oraz o   długości 73 m -  Ø40 na części dz. ew. nr 36 z obrębu 1-06-69 oraz na  części dz. ew. nr 66/2 z obrębu 1-06-70 w drodze dojazdowej do ul. Rosochatej  w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodów.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodów.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]360 kB

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych linii kablowych łączących rozdzielnicę RNN-2 i RNN-1 w pomieszczeniu nN, stacji ST6480 z rozdzielnią RGK i RPPOŻ (CSP) w przebudowanym budynku Kuchni Królewskiej  na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

 

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]373 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych linii kablowych na dz. ew. nr 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. Kostki Potockiego 10/16.

Obwieszczenie w załączeniu.

 

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie]405 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. ew. nr 36 z obrębu 1-06-69 i 66/2 z obrębu 1-06-70.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie]400 kB