Nabór wniosków na 2020 r. na prace planowane rozpocznie się już 1 października br. i będzie trwał do końca stycznia 2020 r. O refundacje kosztów za prace wykonane w 2019 r. będzie można ubiegać się w kwietniu 2020 r. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z nową uchwałą dotacyjną.

29 sierpnia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwalę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy. Zmiany te w dużej mierze są wynikiem postulatów wnioskodawców.

Uchwała ta zmienia m.in. terminy corocznego naboru wniosków, wprowadza nowe wymagania w przypadku obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz nowe wzory formularzy wniosków.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem na okres najmu do lat 3.

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (wykaz_lokali_uzytkowych_2.pdf)wykaz_lokali_uzytkowych_2.pdf[Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu]307 kB

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców – okres najmu do lat 3

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (wykaz_lokali_uzytkowych.pdf)wykaz_lokali_uzytkowych.pdf[Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu]138 kB

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców – okres najmu do lat 3.

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu znajduje się w załącznikach.

Miasto Stołeczne Warszawa oferuje nowy program polegający za restrukturyzacji długu, ułatwiający mieszkańcom spłatę zadłużenia za najem lokali komunalnych.
Podstawa prawna - Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XIII/295/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.