W załączniku znajduje się zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na terenie Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Download this file (informacja o wszcz. post.-Dzielnica Wilanów.pdf)informacja_ o_wszczeciu_postepowania[ ]314 kB

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na najem powierzchni użytkowej w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26. Treść komunikatu znajduje w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Komunikat Burmistrza o wynikach konkursu 3 2013.doc)komunikat_burmistrza[ ]29 kB

Konkurs S3KTOR 2012 – Twój głos też się liczy!

Już po raz trzeci odbywa się konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR! Ty również możesz dokonać wyboru, która inicjatywa otrzyma prestiżową Nagrodę Mieszkańców.

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ ORAZ WSTĘPNYM WYNIKU KONKURSU

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu ofert na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 46,51 m2 oznaczonego nr 0,21 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów w składzie wymienionym poniżej informuje, że konkurs przeprowadzony w dniach 22.02.2013 r. – 11.03.2013 r. zgodnie z § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zmianami) oraz Uchwałą Nr 460/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.12.2012 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokalu użytkowego o powierzchni 46,51m2 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów został zamknięty.

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przeznaczył do najmu w trybie poza konkursem na rzecz dotychczasowego najemcy wolnostojący budynek użytkowy przy parkingu przy ul. St. Kostki Potockiego.

Załączniki:
Download this file (Wyraz lokali użytk. na rzecz dotyczczasowych najemców.xls)wykaz_491[ ]20 kB
Download this file (Uchwała kolejna umowa Toaleta.doc)uchwała_zarzadu_491[ ]70 kB