Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs na najem garażu zlokalizowanego na terenie dzielnicy. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

W dniu 25 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert  (zał. do uchwały nr 586/III/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 24.09.2013 r.).

Załączniki:
Download this file (Zał. do uchwały 586.doc)wykaz_nieruchomosci_wrzesien13[ ]35 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 24 września 2013r. do dnia 14 października 2013r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (nieruchomosci_wrzesien13.pdf)wykaz_nieruchomosci_09_2013[ ]366 kB

Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych, że 30 września 2013 r. mija termin opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2012 r., poz. 1356).

Termin, o którym mowa w art. 11 ust. 7 cyt. wyżej ustawy nie podlega przywróceniu. Niewniesienie opłaty w terminie (do 30 września 2013 r.) skutkuje wygaśnięciem zezwolenia z dniem 1 października 2013 r.
Opłaty należy dokonać na rachunek:

32 1030 1508 0000 0005 5001 6168

lub bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11.

Kontakt: Urząd Dzielnicy Wilanów, Wydział Zamówień Publicznych i Zezwoleń, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, tel. 22 116 87 66.

W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczonych na sprzedaż, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów.