Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 22 stycznia  2014r. do dnia 11 lutego 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (wykaz_GK-2_2014.pdf)wykaz_GK-2_2014.pdf[ ]50 kB

„Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 14 stycznia  2014r. do dnia 3 lutego 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.”

Załączniki:
Download this file (wykaz.pdf)wykaz.pdf[ ]58 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garaży.

W dniu 25 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy garaży przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwał nr 612/III/2013 r., 614/III/2013 r., 615/III/2013 r, 616/III/2013 r., 617/III/2013 r., 618/III/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 6.11.2013 r.).

W dniu 21 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów został wywieszony na okres 21 dni wykaz garaży przeznaczonych do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 611/III/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 06.11.2013 r.).