Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Kordegardy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_6733.9.2018_1.pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_6733.9.2018_1.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]420 kB

Obwieszczenie o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ew. 14/31 i 14/32 z obrębu 1-06-78 przy ul. Prętowej w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.15.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.15.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]362 kB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/P/2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i NN oraz złączy kablowych NN na działkach nr ew. 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/21, 6/19, 6/13, 6/12, 6/11, 6/7, 6/6, 6/10, 6/5, 6/9, 7 z obrębu 1-06-46 oraz działce nr ew. 20 z obrębu 1-06-45, położonych przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.1.pdf)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.1.pdf[Obwieszczenie o wydaniu decyzji]459 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej, na dz. ew. nr 24/9 z obrębu 1-06-12, położonej przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733.13.pdf)obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733.13.pdf[Obwieszczenie]139 kB

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/P/2018 z dnia 14.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2x125/225 (zadanie 3) na odcinku od połączenia z siecią Zadania 2 na południu „Węzła Przyczółkowa” P.O.W. do końca sieci ciepłowniczej na dz. ew. nr 22/7 z obrębu 1-06-39. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ul. Przyczółkowej, na działkach ew. nr: 22/2 (część), 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 (część) z obrębu 1-06-39.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_3_P_2018.pdf.pdf)Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_3_P_2018.pdf.pdf[Obwieszczenie o wydaniu decyzji]493 kB