W załączniku znajduje się wykaz nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczonych na sprzedaż, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Wilanów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Dzielnicy Wilanów na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki:
Download this file (wykaz_09_09_2013.pdf)wykaz_09_09_2013.pdf[ ]297 kB

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Download this file (wykaz_24_07_2013.pdf)Wykaz nieruchomości[ ]978 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu.

Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami  pok. 115 wejście C.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Dzielnicy Wilanów na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Załączniki:
Download this file (wykaz_nieruchomości.pdf)wykaz_nieruchomości.pdf[ ]773 kB