Na podstawie Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy z dnia 22 października 2013 r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r.– 14.10.2013 r. na najem garażu Nr 6 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs na najem garażu zlokalizowanego na terenie dzielnicy. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

W dniu 25 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert  (zał. do uchwały nr 586/III/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 24.09.2013 r.).

Załączniki:
Download this file (Zał. do uchwały 586.doc)wykaz_nieruchomosci_wrzesien13[ ]35 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 24 września 2013r. do dnia 14 października 2013r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (nieruchomosci_wrzesien13.pdf)wykaz_nieruchomosci_09_2013[ ]366 kB