Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2013 r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.10.2013 r.– 06.11.2013 r. na najem garażu Nr 6 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów. Treść komunikatu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Komunikat Burmistrza o wyniku konkursu-garaż 6.pdf)garaz_nr_6_komunikat_burmistrza[ ]276 kB

Komunikat z dnia 6 listopada 2013 r. o zamknięciu prac Komisji Konkursowej oraz wstępnym wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.10.2013 r.– 06.11.2013 r. na najem garażu Nr 6 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska, wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów. Treść komunikatu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej - garaż 6.pdf)komunikat_garaz_nr_6[ ]48 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy z dnia 22 października 2013 r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.09.2013 r.– 14.10.2013 r. na najem garażu Nr 6 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs na najem garażu zlokalizowanego na terenie dzielnicy. Szczegóły znajdują się w załącznikach.