Komisji Konkursowa informuje  o zakończeniu prac oraz wstępnym wyniku konkursu przeprowadzonego w dniach 14.03.2014 r. – 31.03.2014 r. na najem garażu nr 31 przy ulicy Kosiarzy/Aleja Wilanowska.

Załączniki:
Download this file (wstepny wynik konkursu.pdf)wstepny wynik konkursu.pdf[ ]49 kB

W dniu 27 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie konkursu ofert (zał. do uchwały nr 681/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 25.03.2014 r.).

Załączniki:
Download this file (Wykaz_lokali_użytkowych_do_najmu.pdf)Wykaz_lokali_użytkowych_do_najmu.pdf[Wykaz lokali użytkowych do najmu]202 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu nr 31.

W dniu 12.02.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów został wywieszony na okres 21 dni wykaz garaży przeznaczonych do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 668/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12.02.2014 r.).

Załączniki:
Download this file (Zał  do uchwały 668 - Wykaz.pdf)Zał do uchwały 668 - Wykaz.pdf[ ]215 kB

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 08.01.2014 r. do 29.01.2014 r. na najem garaży nr 17, 26 i 65 przy ulicy Kosiarzy / Aleja Wilanowska.

Załączniki:
Download this file (komunikat_Burmistrza.pdf)komunikat_Burmistrza.pdf[ ]302 kB