Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 5 maja  2014r. do dnia 26 maja 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (wykaz_dzierzaw.pdf)wykaz_dzierzaw.pdf[Wykaz dzierżaw]53 kB

W dniu 10.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów zostały wywieszone na okres 21 dni wykaz garażu przeznaczonego do najmu poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowego najemcy (zał. do uchwały nr 685/III/2014 r., Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09.04.2014 r.).

Załączniki:
Download this file (WYKAZ.jpg)Wykaz[ ]131 kB

Wynik konkursu na najem garażu nr 31

Załączniki:
Download this file (KOMUNIKAT.jpg)Komunikat[ ]182 kB

Komisji Konkursowa informuje  o zakończeniu prac oraz wstępnym wyniku konkursu przeprowadzonego w dniach 14.03.2014 r. – 31.03.2014 r. na najem garażu nr 31 przy ulicy Kosiarzy/Aleja Wilanowska.

Załączniki:
Download this file (wstepny wynik konkursu.pdf)wstepny wynik konkursu.pdf[ ]49 kB

W dniu 27 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie konkursu ofert (zał. do uchwały nr 681/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 25.03.2014 r.).

Załączniki:
Download this file (Wykaz_lokali_użytkowych_do_najmu.pdf)Wykaz_lokali_użytkowych_do_najmu.pdf[Wykaz lokali użytkowych do najmu]202 kB