Wykaz nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Załączniki:
Download this file (Wykaz_nieruchomosci.pdf)Wykaz_nieruchomosci.pdf[Wykaz nieruchomości]549 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Uprawnej.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie_o_wszczęciu.doc)Obwieszczenie_o_wszczęciu.doc[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]51 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 5 maja  2014r. do dnia 26 maja 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (wykaz_dzierzaw.pdf)wykaz_dzierzaw.pdf[Wykaz dzierżaw]53 kB

W dniu 10.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów zostały wywieszone na okres 21 dni wykaz garażu przeznaczonego do najmu poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowego najemcy (zał. do uchwały nr 685/III/2014 r., Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 09.04.2014 r.).

Załączniki:
Download this file (WYKAZ.jpg)Wykaz[ ]131 kB

Wynik konkursu na najem garażu nr 31

Załączniki:
Download this file (KOMUNIKAT.jpg)Komunikat[ ]182 kB