Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 27 czerwca 2014r. do dnia 17 lipca 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (wykaz GK15.pdf)Wykaz[Wykaz]43 kB

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 j.t.) oraz zarządzenia nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. z późn. zm.- podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowisk przeznaczonych do udostępnienia na okers 1 roku na rzecz dotychczasowych kupców.

Załączniki:
Download this file (wykaz_stanowisk_do-udostepnienia_na_okres_1_roku.pdf)wykaz_stanowisk_do-udostepnienia_na_okres_1_roku.pdf[wykaz stanowisk]363 kB

W dniu 16.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażu przeznaczonym do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 714/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13.06.2014 r.).
Informacja o garażu przeznaczonym do najmu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Zal._do_uchwaly_714_z_13.06.2014_-_Wykaz_garaz_63_przeznaczenie_do_najmu.xls)Zal._do_uchwaly_714_z_13.06.2014_-_Wykaz_garaz_63_przeznaczenie_do_najmu.xls[Wykaz garaży przeznaczonych do konkursu ofert]20 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz Uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów Nr: 681/III/2014 z dnia 25.03.2014 r. Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie_burmistrza_o_konkursie.doc)zawiadomienie_burmistrza_o_konkursie.doc[Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem lokalu]37 kB
Download this file (zalaczniki_do_oferty.doc)zalaczniki_do_oferty.doc[Załączniki do oferty]41 kB
Download this file (regulamin_konkursu.doc)regulamin_konkursu.doc[Regulamin konkursu]82 kB
Download this file (wykaz_lokali.pdf)wykaz_lokali.pdf[Wykaz lokali]236 kB
Download this file (wzor_umowy.pdf)wzor_umowy.pdf[Wzór umowy najmu lokalu]4881 kB
Download this file (oferta_na_najem.doc)oferta_na_najem.doc[Oferta na najem lokalu]59 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie_burmistrza_o_konkursie.doc)zawiadomienie_burmistrza_o_konkursie.doc[Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem garażu]32 kB
Download this file (oferta_na_najem.doc)oferta_na_najem.doc[Oferta na najem garażu]70 kB
Download this file (wykaz_garaży.xls)wykaz_garaży.xls[Wykaz garaży przeznaczonych do konkursu ofert]33 kB
Download this file (wzor_umowy.doc)wzor_umowy.doc[Wzór umowy najmu garażu]91 kB
Download this file (załacznik_nr_1 do_oferty.doc)załacznik_nr_1 do_oferty.doc[Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu]25 kB
Download this file (regulamin_konkursu.doc)regulamin_konkursu.doc[Regulamin konkursu]74 kB