Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz Uchwały Zarządu Dzielnicy Wilanów Nr: 681/III/2014 z dnia 25.03.2014 r. Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie_burmistrza_o_konkursie.doc)zawiadomienie_burmistrza_o_konkursie.doc[Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem lokalu]37 kB
Download this file (zalaczniki_do_oferty.doc)zalaczniki_do_oferty.doc[Załączniki do oferty]41 kB
Download this file (regulamin_konkursu.doc)regulamin_konkursu.doc[Regulamin konkursu]82 kB
Download this file (wykaz_lokali.pdf)wykaz_lokali.pdf[Wykaz lokali]236 kB
Download this file (wzor_umowy.pdf)wzor_umowy.pdf[Wzór umowy najmu lokalu]4881 kB
Download this file (oferta_na_najem.doc)oferta_na_najem.doc[Oferta na najem lokalu]59 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garażu.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie_burmistrza_o_konkursie.doc)zawiadomienie_burmistrza_o_konkursie.doc[Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem garażu]32 kB
Download this file (oferta_na_najem.doc)oferta_na_najem.doc[Oferta na najem garażu]70 kB
Download this file (wykaz_garaży.xls)wykaz_garaży.xls[Wykaz garaży przeznaczonych do konkursu ofert]33 kB
Download this file (wzor_umowy.doc)wzor_umowy.doc[Wzór umowy najmu garażu]91 kB
Download this file (załacznik_nr_1 do_oferty.doc)załacznik_nr_1 do_oferty.doc[Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu]25 kB
Download this file (regulamin_konkursu.doc)regulamin_konkursu.doc[Regulamin konkursu]74 kB

Informacja o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Załączniki:
Download this file (informacja_o_zamiarze_rozpoczecia_budowy_ulicy_Nowokabackiej.pdf)informacja_o_zamiarze_rozpoczecia_budowy_ulicy_Nowokabackiej.pdf[Budowa ulicy Nowokabackiej]454 kB

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Załączniki:
Download this file (Wykaz_nieruchomosci.pdf)Wykaz_nieruchomosci.pdf[Wykaz nieruchomości]549 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Uprawnej.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie_o_wszczęciu.doc)Obwieszczenie_o_wszczęciu.doc[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]51 kB