Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 13.06.2014 r. do 02.07.2014 r. na najem garażu nr 62 przy ulicy Kosiarzy / Aleja Wilanowska. Treść komunikat znajduje się w załączniku
Załączniki:
Download this file (Komunikat_Burmistrza_o_wyniku_konkursu.pdf)Komunikat_Burmistrza_o_wyniku_konkursu.pdf[Komunikat Burmistrza o wyniku konkursu na garaż]65 kB

Obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Uprawnej.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_decyzji.doc)obwieszczenie_o_decyzji.doc[ ]50 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 27 czerwca 2014r. do dnia 17 lipca 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (wykaz GK15.pdf)Wykaz[Wykaz]43 kB

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 j.t.) oraz zarządzenia nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. z późn. zm.- podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowisk przeznaczonych do udostępnienia na okers 1 roku na rzecz dotychczasowych kupców.

Załączniki:
Download this file (wykaz_stanowisk_do-udostepnienia_na_okres_1_roku.pdf)wykaz_stanowisk_do-udostepnienia_na_okres_1_roku.pdf[wykaz stanowisk]363 kB

W dniu 16.06.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów została wywieszona na okres 21 dni informacja o garażu przeznaczonym do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 714/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13.06.2014 r.).
Informacja o garażu przeznaczonym do najmu znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Zal._do_uchwaly_714_z_13.06.2014_-_Wykaz_garaz_63_przeznaczenie_do_najmu.xls)Zal._do_uchwaly_714_z_13.06.2014_-_Wykaz_garaz_63_przeznaczenie_do_najmu.xls[Wykaz garaży przeznaczonych do konkursu ofert]20 kB