Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garaży.

Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pok. 115, wejście C.
Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2014 r. do godziny 10:00.

Załączniki:
Download this file (Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem garaży.pdf)Zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem garaży.pdf[Zawiadomienie o konkursie]57 kB
Download this file (Oferta na najem garażu.doc)Oferta na najem garażu.doc[Oferta na najem garażu]70 kB
Download this file (Regulanin konkursu.doc)Regulanin konkursu.doc[Regulamin konkursu]75 kB
Download this file (Wykaz garaży do konkursu ofert.xls)Wykaz garaży do konkursu ofert.xls[Wykaz garaży]35 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzór umowy najmu garażu.doc[Wzór umowy]91 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc)Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc[Załącznik nr 1]25 kB
Download this file (komunikat_o_zamknięciu_prac.pdf)komunikat_o_zamknięciu_prac.pdf[Komunikat Komisji o zamknięciu prac i wstępnym wyniku Konkursu na najem garaży]59 kB
Download this file (wynik_konkursu.pdf)Wynik konkursu[ ]37 kB

Dyrektor Centrum Sportu Wilanów m.st Warszawy prowadzi nabór Pracowników na następujące stanowiska:

- recepcjonista(ka)-kasjer(ka)

- pracownik zaplecza sportowego

- szatniarz/szatniarka

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie osobiście lub przesyłanie CV zawierających klauzulę  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”  drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 1 września 2014 r.

Spośród złożonych dokumentów aplikacyjnych, komisja rekrutacyjna dokona wstępnej weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne oraz zaprosi na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie. Pozostałe osoby nie otrzymają informacji zwrotnej, a ich dokumenty nie będą zwracane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Centrum Sportu Wilanów ogłasza konkurs na następujące stanowiska urzędnicze:

- kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik ds. Technicznych Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów

- stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. organizacji i kadr Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów

Szczegóły dostępne są na stronie: www.centrumsportuwilanow.pl

 

W dniu 13.08.2014 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów został wywieszony na okres 21 dni wykaz garaży przeznaczonych do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 741/III/2014 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 12.08.2014 r.).

Załączniki:
Download this file (zal_do_uchwaly-741_wykaz.pdf)zal_do_uchwaly-741_wykaz.pdf[Wykaz garaży]213 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 12 sierpnia 2014r. do dnia 1 września 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (wykaz.pdf)wykaz.pdf[Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia]69 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garaży.

Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy,  przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami  pok. 115, wejście C.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2014 r. do godziny 10:00.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie  Burmistrza o konkursie ofert na najem garażu.doc)zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem garażu.doc[Zawiadomienie o konkursie]32 kB
Download this file (Oferta na najem garażu.doc)Oferta na najem garażu.doc[Oferta na najem garażu]70 kB
Download this file (Regulanin konkursu.doc)Regulanin konkursu.doc[Regulamin konkursu]75 kB
Download this file (Wykaz garaży do konkursu ofert.xls)Wykaz garaży do konkursu ofert.xls[Wykaz garaży]35 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzór umowy najmu garażu.doc[Wzór umowy]91 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc)Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc[Załącznik nr 1]25 kB
Download this file (Komunikat o zamknięciu konkursu.pdf)Komunikat o zamknięciu konkursu.pdf[Komunikatu komisji konkursowej o zamknięciu prac oraz wstępnym wyniku konkursu]59 kB
Download this file (wynik_konkursu_na_najem_garazy.pdf)wynik_konkursu_na_najem_garazy.pdf[wynik konkursu na najem garaży ]272 kB