Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 12 sierpnia 2014r. do dnia 1 września 2014r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (wykaz.pdf)wykaz.pdf[Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia]69 kB

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do lat 3 oraz szczególnego trybu oddawania w najem lokali lokalowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem garaży.

Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy,  przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami  pok. 115, wejście C.

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2014 r. do godziny 10:00.

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie  Burmistrza o konkursie ofert na najem garażu.doc)zawiadomienie Burmistrza o konkursie ofert na najem garażu.doc[Zawiadomienie o konkursie]32 kB
Download this file (Oferta na najem garażu.doc)Oferta na najem garażu.doc[Oferta na najem garażu]70 kB
Download this file (Regulanin konkursu.doc)Regulanin konkursu.doc[Regulamin konkursu]75 kB
Download this file (Wykaz garaży do konkursu ofert.xls)Wykaz garaży do konkursu ofert.xls[Wykaz garaży]35 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzór umowy najmu garażu.doc[Wzór umowy]91 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc)Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc[Załącznik nr 1]25 kB
Download this file (Komunikat o zamknięciu konkursu.pdf)Komunikat o zamknięciu konkursu.pdf[Komunikatu komisji konkursowej o zamknięciu prac oraz wstępnym wyniku konkursu]59 kB
Download this file (wynik_konkursu_na_najem_garazy.pdf)wynik_konkursu_na_najem_garazy.pdf[wynik konkursu na najem garaży ]272 kB

12 lipca br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowelizacja ta wprowadza szereg dość istotnych zmian w realizacji i dokumentowaniu zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

Załączniki:
Download this file (Komunikat - nowelizacja Pgik.pdf)Komunikat - nowelizacja Pgik.pdf[ ]943 kB

Dyrektor Centrum Sportu Wilanów m.st Warszawy Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy.

Załączniki:
Download this file (CSW_GŁÓWNY KSIĘGOWY_2014_bip.doc)Ogłoszenie Główny księgowy.[Pełna treść ogłoszenia.]73 kB

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 16.06.2014 r. do 30.06.2014 r. na najem lokalu użytkowego nr 1.29 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie.
Treść komunikat znajduje się w załączniku

Załączniki:
Download this file (Komunikat-Burmistrza-o-wyniku-konkursu.pdf)Komunikat-Burmistrza-o-wyniku-konkursu.pdf[Komunikat Burmistrza]38 kB