W załączniku znajduje się treść zawiadomienia Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-Agencja Wywiadu,swiatłowod, 06-12,dz.4-2,3-4.doc)zawiadomienie[ ]116 kB