Wykaz garaży przeznaczonych do najmu na okres 3 lat w drodze negocjacji poza konkursem ofert        

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.