Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej, na dz. ew. nr 24/9 z obrębu 1-06-12, położonej przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733.13.pdf)obwieszczenie o wszczęciu postępowania 6733.13.pdf[Obwieszczenie]139 kB