Obwieszczenie o  trwającym postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2x125/225  planowanej do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ul. Przyczółkowej.

Obwieszczenie w załączeniu.