Informacja burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.