Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. ew. Nr 4/4 i 4/6 z obrębu 1-06-14 przy ul. Sytej oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. ew. Nr 33 z obrębu 1-06-10 w ul. Glebowej.

Obwieszczenia znajdują się w załączeniu