Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 16.06.2014 r. do 30.06.2014 r. na najem lokalu użytkowego nr 1.29 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie.
Treść komunikat znajduje się w załączniku