Obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Uprawnej.