W dniu 25 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy garaży przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców (zał. do uchwał nr 612/III/2013 r., 614/III/2013 r., 615/III/2013 r, 616/III/2013 r., 617/III/2013 r., 618/III/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 6.11.2013 r.).