W dniu 21 listopada 2013 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów został wywieszony na okres 21 dni wykaz garaży przeznaczonych do najmu w drodze konkursu ofert (zał. do uchwały nr 611/III/2013 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 06.11.2013 r.).