Komunikat z dnia 6 listopada 2013 r. o zamknięciu prac Komisji Konkursowej oraz wstępnym wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 23.10.2013 r.– 06.11.2013 r. na najem garażu Nr 6 przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska, wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów. Treść komunikatu znajduje się w załączniku.