Kierowco pamiętaj,

zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości do zapewnienia mu stosownej pomocy i wezwania służb.
W dniu 3.12.2019 r. w  tut. Urzędzie odbyło się szkolenie zakresu udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej psom oraz kotom.
Najważniejszą naszą reakcją w razie wypadku powinno być zapewnienie bezpieczeństwa zwierzęciu poprzez ułożenie go w bezpiecznym miejscu. Pamiętaj szybkie zawiezienie rannego czworonoga do weterynarza albo wezwanie pomocy weterynaryjnej może uratować mu życie.
W przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących na terenie m. st. Warszawy zadzwoń: Straż Miejska tel. kontaktowy 986/24h/. W przypadku zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących na terenie m. st. Warszawy zadzwoń: pracownicy terenowi Lasów Miejskich tel. kontaktowy 600 020 746 /24h/ lub 600 020 747 /24h/.

Prezentujemy publikację "Drzewa Miast. Zielony Kapitał Mazowsza", poświęconą ochronie miejskiego drzewostanu i nowym zasadom wycinki drzew.

Publikacja została wydana przez "Fundację Gwiazdka" w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:
Download this file (Zielony Kapitał Mazowsza.pdf)Zielony Kapitał Mazowsza.pdf[ ]3160 kB

https://mpwik.com.pl/view/zaklad-poludnie-jak-dbamy-o-komfort-okolicznych-mieszkancow

Nie wspieraj osób żebrających, które wykorzystują do tego psy. Biuro Ochrony Środowiska przygotowało ulotkę informacyjną na ten temat. Prosimy o zapoznanie się i reagowania na przypadki łamania prawa.

Załączniki:
Download this file (ulotka_zebranie_z_psem_A5_02.pdf)ulotka_zebranie_z_psem_A5_02.pdf[ ]429 kB

Informujemy, że zakończono prace konserwacyjne  w stacji uzdatniania wody oligoceńskiej przy ul. Królowej Marysieńki,  a punkty czerpalne przy ul. Królowej Marysieńki i ul. Lentza zostały  udostępnione. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości wody,  podczas  remontu została wymieniona znaczna część instalacji uzdatniającej wodę oraz  złoża filtracyjne.