W dniach 4-5 marca br. w Centrum Kultury Wilanów przy Przyczółkowej 27A w Warszawie odbyło się szkolenie dla rolników z zakresu: STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM. Osoby, które ukończyły szkolenie uzyskały zaświadczenie ważne przez 5 lat, uprawniające je do nabywania i stosowania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka oraz będą mogły wykonywać zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie.

Ponadto ZAŚWIADCZENIE niezbędne jest m.in. do:

  •     ubiegania się o dopłaty obszarowe,
  •     okazania podczas kontroli Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (w przypadku braku zaświadczenia wypisywane są mandaty).

Szkolenie zorganizowane zostało w oparciu o ustawę o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 849 z późn. zm.).