Informujemy, że zakończono prace konserwacyjne  w stacji uzdatniania wody oligoceńskiej przy ul. Królowej Marysieńki,  a punkty czerpalne przy ul. Królowej Marysieńki i ul. Lentza zostały  udostępnione. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości wody,  podczas  remontu została wymieniona znaczna część instalacji uzdatniającej wodę oraz  złoża filtracyjne.