Informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019 r. (środa) został uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) dla lewobrzeżnej części Warszawy (Bielany, Bemowo, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz). PSZOK mieści się przy ulicy Zawodzie 1 i jest prowadzony przez firmę LEKARO.
PSZOK przyjmuje odpady w godzinach:
• od poniedziałku do piątku 14:00 –20:00,
• w soboty 9:00 – 20:00,
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
Ponadto na terenie Dzielnicy Wilanów działają dwa Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK-i). Przyjmują one odpady dwa razy w tygodniu:
• w środy między 15:00 – 16:30 odpady można przekazać przy pętli autobusowej w Wilanowie ul. Przyczółkowa / Wiertnicza 35,
• w soboty między 14:00 – 15:30 odpady można przekazać przy Ośrodku Pomocy Społeczne w Powsinie ul. Przyczółkowa 27,
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Szczegółowe informacje dot. harmonogramów, rodzaju przyjmowanych odpadów Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz lokalizacji Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych są dostępne na stronie: 
https://czysta.um.warszawa.pl.