Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wprowadza ona istotne zmiany w stosunku do stanu obecnego. Szczegóły znajdują się w załącznikach zawierających komunikat dla mieszkańców i dla przedsiębiorców.