M.st. Warszawa zawarło porozumienie z Komendą Stołeczną Policji w sprawie służb ponadnormatywnych w 2020 r.

Dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji będą finansowane ze środków stanowiących dochody własne m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://nowa-bezpieczna.um.warszawa.pl/-/patrole-ponadnormatywne-znow-na-ulicach-warszawy