Kalendarz wydarzeń

Akademia Varsavianistyczna
Sobota, 21 Październik 2017, 11:00
Odsłon : 1218

Centrum Kultury Wilanów i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy zapraszają na wykłady Akademii Varsavianistycznej pod tytułem „Związki Warszawy z Mazowszem"

7.10.2017, godz. 11:00
Wykład inauguracyjny
Książęta, władcy Warszawy i Mazowsza

21.10.2017, godz. 11:00
Ważne historycznie miasta Mazowsza

18.11.2017, godz. 11:00
Rody magnackie i ich siedziby w Warszawie i na Mazowszu

19.12.2017, godz. 11:00
Dworki Mazowsza

13.1.2018, godz. 11:00
Artyści: malarze, pisarze, muzycy i poeci, związani z Warszawą i Mazowszem

Wykłady prowadzi Elżbieta Zatorowska
Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3