Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej wraz z budową żłobka i zagospodarowaniem terenu przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją – postępowanie nr 15/WIR/2013

CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
CPV 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45.21.13.50-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
CPV 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Termin składania ofert: do 13.05.2013 r. do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 13.05.2013 r. o godz. 12:15

Wadium – 60.000 zł

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_o_zamowieniu.pdf)ogloszenie_o_zamowieniu.pdf[ ]4020 kB
Download this file (15_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip)15_WIR_2013_dokumentacja_przetargowa.zip[ ]13205 kB
Download this file (pytania_i_odpowiedzi.pdf)pytania_i_odpowiedzi.pdf[Pytania i odpowiedzi]4427 kB
Download this file (ELEWACJA _BUDYNEK PRZEDSZKOLA.zip)ELEWACJA _BUDYNEK PRZEDSZKOLA.zip[Budynek przedszkola - elewacja]1481 kB
Download this file (Opinia_geotechniczna_14.04.2011.pdf)Opinia_geotechniczna_14.04.2011.pdf[Opinia geotechniczna]4170 kB
Download this file (zawiadomienie_o_poprawieniu.pdf)zawiadomienie_o_poprawieniu.pdf[Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej]412 kB
Download this file (wybor_oferty.pdf)wybor_oferty.pdf[Wybór najkorzystniejszej oferty]475 kB