Informujemy, że posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego, planowane na 17 marca 2020 roku, zostało odwołane.

Czytaj więcej: Zawieszenie funkcjonowania...Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od jutra, tj 12marca 2020 roku wszystkie placówki edukacyjne nie prowadzą zajęć dydaktycznych.

W dniach 12-13 marca przedszkola i szkoły podstawowe będą pełniły jedynie dyżury opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół od 12 marca

Apelujemy do Państwa o pozostawienie dzieci w domach, zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad higieny.

Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe zamknięte będą w dniach od dnia 16 do 25 marca.

 

Nauczyciele mogą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże za pomocą platformy e-podręczniki informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Zachęcajmy dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Pamiętaj! Rygorystycznie przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Na bieżąco śledź strony internetowe Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej i informacje o sytuacji epidemicznej w kraju.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zawieszenie działalności innych instytucji

Zawieszona została także działalność instytucji kultury wszystkich szczebli: teatrów, filharmonii, muzeów, kin, a także uczelni artystycznych do czasu wydania kolejnych decyzji. Nie działają także pływalnie, sauny oraz siłownie.

Oznacza to, że w Dzielnicy Wilanów od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania Centrum Sportu Wilanów zamyka pływalnie przy ul. Wiertniczej 26a oraz przy ul. Gubinowskiej 28/30, a Centrum Kultury Wilanów zawiesza wszystkie zajęcia i wydarzenia. Biblioteka również będzie zamknięta w tym czasie.

Rząd działa na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Czytaj więcej: Indiańska legenda w Centrum...

Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 zaprasza  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców na interaktywny spektakl teatralny.

Z dymu ogniska płonącego przed tipi rodzi się opowieść, którą szaman Długi Cień opowiada młodej Indiance – Porannej Rosie

Brudny Jon próbuje skłócić dwa plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci czerwonoskórej dziewczyny przekonuje się, że „zgoda buduje”, a prawda i miłość zwyciężają.

Bajka bogata jest w muzykę i tańce oraz mówi o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian. Spektakl odbędzie się 8 marca o godz. 12:45.

Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) są do nabycia w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

Czytaj więcej: Nowe obwody szkół w Wilanowie15 stycznia br. weszła w życie uchwała nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15886).

Konsekwencją wejścia w życie wyżej przywołanej uchwały jest podjęcie przez Radę m.st. Warszawy 2 innych uchwał:

  1. uchwały nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie, która wchodzi w życie 1 09 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15887);
  2. uchwały nr XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, która wchodzi w życie 1 09 2020 r.

Wyżej przywołane uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy. Poniżej podaję linki pod którymi zostały zamieszczone ww. uchwały:

  1. link - do uchwały nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B; 
  1. link - do uchwały XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku; 
  1. link - do uchwały nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie.

W serwisie mapa.um.warszawa.pl została udostępniona wyszukiwarka obwodów szkół podstawowych obowiązujących od 1 września 2020 r. - link. W załączeniu udostępniamy instrukcję do ww. wyszukiwarki.

Czytaj więcej: Odwołanie imprez o...

Uprzejmie informujemy, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez o charakterze otwartym organizowanych przez dzielnicę i instytucje podległe takie jak: Centrum Sportu Wilanów, Centrum Kultury Wilanów oraz Bibliotekę Publiczną. Zaplanowane w miesiącu marcu rozgrywki ligowe odbędą się bez udziału publiczności.

Nasze działania mają charakter profilaktyczny.

O dalszych decyzjach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej i profilu fb dzielnicy

Czytaj więcej: Poszukujemy pracowników do...Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Wydziałem Oświaty i Wychowania pod numerami telefonów:(22) 44 35 010, 22 44 34 995, 44 34 927, 44 34 901, 44 34 936 lub osobiście w pokojach: 216, 217, 218, 224 II piętro w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Klimczaka 2

 Czytaj więcej: Rozliczaj PIT w Warszawie

Drodzy Mieszkańcy Wilanowa!

Razem tworzymy miasto i razem tworzymy Wilanów. Dlatego tak ważne jest, aby rozliczać podatek PIT w Warszawie, gdyż jest on podstawowym źródłem dochodu stolicy. Te pieniądze wracają do nas w postaci licznych inwestycji i działań wpływających na rozwój naszego miasta.
Aby rozliczyć PIT możesz wybrać, czy chcesz skorzystać z „Twojego e-PIT-a” sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe. Masz na to czas do 30 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat na bezpłatne treningi piłki ręcznej. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i środy w godzinach 15:00-17:30. Poprowadzą je trenerzy z Champions Handball Academy w Szkole Podstawowej nr 300. 

Czytaj więcej: Zajęcia dla dzieci z piłki...

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa

w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej tutaj.

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Warszawy odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 17:30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, sala konferencyjna na parterze.

Program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym cele i założenia programu organizowane są spotkania informacyjne ,o charakterze otwartym.

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

Uwagi do programu można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznejbez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do konsultacji.

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne w...Czytaj więcej: Spotkania informacyjne w...Czytaj więcej: Spotkania informacyjne w...Wilanowskie szkoły podstawowe otwierają drzwi dla swoich przyszłych uczniów. 

Zapraszamy na dni otwarte organizowane przez szkoły podstawowe mające siedzibę na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy dla rodziców kandydatów:

I. do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej:
1. 25 lutego o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30
2. 27 lutego o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja, ul. Przyczółkowa 27
3. 28 lutego o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego, ul. Uprawna 9/17                                                                                          4. 27 lutego o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10

II. do klasy pierwszej:
1. 26 lutego o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26;

Czytaj więcej: Giełda zawodów w PKiN 11-12...

Jaki zawód wybrać?
Wszystkich, a zwłaszcza uczniów klas VIII zapraszamy na Giełdę Zawodów, gdzie zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.
Kształcące w ponad 70 zawodach placówki przedstawią swoją ofertę w podziale na następujące branże:

• Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka
• Ekonomia i Handel
• Transport i Drogownictwo
• Budownictwo
• Nowe Technologie
• Usługi
• Fotografia i Multimedia

Więcej informacji znajdziecie tutaj

Czytaj więcej: Rekrutacja do klasy...

 

Szkoła Podstawowa nr 261 przy ulicy Wiertniczej 26 serdecznie zaprasza przyszłych pierwszoklasistów do udziału w próbie sprawnościowej, która odbędzie się  10.03.2020  roku  o godzinie  16.00  w hali sportowej przy ulicy Wiertniczej 26. Nabór prowadzony będzie do klasy sportowej o profilu  ogólnorozwojowym. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonych na stronie Biura Edukacji  Narodowej oraz dołączenie orzeczenia potwierdzającego  dobry stan zdrowia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie informacje  zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 358 zaprasza do udziału w rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu judo.

Wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj

Czytaj więcej: Rekrutacja do klasy IV...

Czytaj więcej: Zlikwiduj kopciucha -...

Mieszkańcy Wilanowa!
w związku z obowiązkiem likwidacji kopciuchów i możliwością uzyskania na ten cel dotacji zapraszamy Was na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 lutego br. o godz. 18.00 w ZSP nr 3, przy ul. Przyczółkowej 27 w Powsinie,

Przyjdźcie i dowiedzcie się, jak można uzyskać nawet do 100% dotacji na wymianę kopciucha!

Przypominamy:

M.st. Warszawa udziela dotacji na wymianę kopciucha na:
- instalację pompy ciepła,
- instalację ogrzewania elektrycznego,
- przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej,
- piece gazowe.

Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację kopciucha mogą również otrzymać środki na:
- odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
- wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.