Czytaj więcej: Informacja dla Seniorów!

W okresie zagrożenia wywołanego koronawirusem COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanow m.st. Warszawy podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia dostarczenia żywności i leków osobom starszym i niepełnosprawnym. Osoby takie mogą zostać objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i wsparciem wolontariuszy. Pracownicy socjalni będą kontaktować się z rodziną i sąsiadami tych osób w celu ustalenia możliwości uzyskania pomocy.

Informację o potrzebie uzyskania pomocy należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (http://www.opswilanow.pl/) ul. Przyczółkowa 27a i pod nr tel. (22) 648 22 26.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Jak postępować?

Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekować swój telefon i nie korzystać z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiać się zdrowo i pamiętać o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litrów płynów (najlepiej wodę) 

Korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych:

Główny Inspektorat Sanitarny:
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Informacje o sposobie postepowania pochodzą ze strony:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

800 190 590 to numer telefonu Infolinii NFZ, pod którym uzyskasz informację na temat najbliższej placówki zdrowia lub stacji sanitarno-epidemiologicznej. Stacja lub szpital określą tryb postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem.

Czytaj więcej: Odwołanie imprez o...

Uprzejmie informujemy, że podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez o charakterze otwartym organizowanych przez dzielnicę i instytucje podległe takie jak: Centrum Sportu Wilanów, Centrum Kultury Wilanów oraz Bibliotekę Publiczną. Zaplanowane w miesiącu marcu rozgrywki ligowe odbędą się bez udziału publiczności.

Nasze działania mają charakter profilaktyczny.

O dalszych decyzjach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej i profilu fb dzielnicy

Czytaj więcej: Koronawirus - informacje i...Informacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi w załącznikach.

 

 Czytaj więcej: Rozliczaj PIT w Warszawie

Drodzy Mieszkańcy Wilanowa!

Razem tworzymy miasto i razem tworzymy Wilanów. Dlatego tak ważne jest, aby rozliczać podatek PIT w Warszawie, gdyż jest on podstawowym źródłem dochodu stolicy. Te pieniądze wracają do nas w postaci licznych inwestycji i działań wpływających na rozwój naszego miasta.
Aby rozliczyć PIT możesz wybrać, czy chcesz skorzystać z „Twojego e-PIT-a” sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe. Masz na to czas do 30 kwietnia 2020 r.
Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa

w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza, Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej tutaj.

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców Warszawy odbędzie się 16 marca 2020 r. o godz. 17:30 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 w Warszawie, sala konferencyjna na parterze.

Program został opracowany ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym cele i założenia programu organizowane są spotkania informacyjne ,o charakterze otwartym.

Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie www.powietrze.mazovia.pl.

Uwagi do programu można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznejbez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do konsultacji.

Czytaj więcej: Giełda zawodów odwołana!

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, władze Warszawy zdecydowały o odwołaniu planowanej na ten tydzień Giełdy Zawodów „Dobrze wybrane”. Wydarzenie promujące szkolnictwo zawodowe miało się odbyć 11 i 12 marca w Pałacu Kultury i Nauki. Decyzja o rezygnacji z Giełdy jest zgodna z rekomendacją wojewody mazowieckiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Nowy termin tego wydarzenia, w którym biorą udział wszystkie warszawskie technika i szkoły branżowe I stopnia, zostanie podany wkrótce.

Czytaj więcej: Giełda zawodów w PKiN 11-12...

Jaki zawód wybrać?
Wszystkich, a zwłaszcza uczniów klas VIII zapraszamy na Giełdę Zawodów, gdzie zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.
Kształcące w ponad 70 zawodach placówki przedstawią swoją ofertę w podziale na następujące branże:

• Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka
• Ekonomia i Handel
• Transport i Drogownictwo
• Budownictwo
• Nowe Technologie
• Usługi
• Fotografia i Multimedia

Więcej informacji znajdziecie tutaj

Czytaj więcej: 10 kwietnia mija termin...

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa,

 w związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów należy złożyć nowej deklaracje. Termin mija 10 kwietnia br.

 Złożenie deklaracji możliwe jest bez konieczności wizyty w Urzędzie - można ją przesłać:

POCZTĄ – listem poleconym na adres Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa;

ELEKTRONICZNIE – w ramach platformy ePUAP, .

Deklarację można również złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów, w tym stosowne druki deklaracji znajdują się na stronie czysta.um.warszawa.pl  

Szkoła Podstawowa nr 358 zaprasza do udziału w rekrutacji do klasy IV sportowej o profilu judo.

Wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj

Czytaj więcej: Rekrutacja do klasy IV...

Informujemy, że posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego, planowane na 17 marca 2020 roku, zostało odwołane.

Czytaj więcej: Zawieszenie funkcjonowania...Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od jutra, tj 12marca 2020 roku wszystkie placówki edukacyjne nie prowadzą zajęć dydaktycznych.

W dniach 12-13 marca przedszkola i szkoły podstawowe będą pełniły jedynie dyżury opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół od 12 marca

Apelujemy do Państwa o pozostawienie dzieci w domach, zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad higieny.

Szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe zamknięte będą w dniach od dnia 16 do 25 marca.

 

Nauczyciele mogą przygotować materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże za pomocą platformy e-podręczniki informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. Zachęcajmy dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS.

Pamiętaj! Rygorystycznie przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz. Na bieżąco śledź strony internetowe Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej i informacje o sytuacji epidemicznej w kraju.

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zawieszenie działalności innych instytucji

Zawieszona została także działalność instytucji kultury wszystkich szczebli: teatrów, filharmonii, muzeów, kin, a także uczelni artystycznych do czasu wydania kolejnych decyzji. Nie działają także pływalnie, sauny oraz siłownie.

Oznacza to, że w Dzielnicy Wilanów od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania Centrum Sportu Wilanów zamyka pływalnie przy ul. Wiertniczej 26a oraz przy ul. Gubinowskiej 28/30, a Centrum Kultury Wilanów zawiesza wszystkie zajęcia i wydarzenia. Biblioteka również będzie zamknięta w tym czasie.

Rząd działa na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Czytaj więcej: Indiańska legenda w Centrum...

Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3 zaprasza  dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców na interaktywny spektakl teatralny.

Z dymu ogniska płonącego przed tipi rodzi się opowieść, którą szaman Długi Cień opowiada młodej Indiance – Porannej Rosie

Brudny Jon próbuje skłócić dwa plemiona, ale dzięki mądrości i dobroci czerwonoskórej dziewczyny przekonuje się, że „zgoda buduje”, a prawda i miłość zwyciężają.

Bajka bogata jest w muzykę i tańce oraz mówi o niektórych zwyczajach i wierzeniach Indian. Spektakl odbędzie się 8 marca o godz. 12:45.

Bilety w cenie 5 zł (dzieci) i 10 zł (dorośli) są do nabycia w placówkach Centrum Kultury Wilanów.

Czytaj więcej: Nowe obwody szkół w Wilanowie15 stycznia br. weszła w życie uchwała nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15886).

Konsekwencją wejścia w życie wyżej przywołanej uchwały jest podjęcie przez Radę m.st. Warszawy 2 innych uchwał:

  1. uchwały nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie, która wchodzi w życie 1 09 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 15887);
  2. uchwały nr XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku, która wchodzi w życie 1 09 2020 r.

Wyżej przywołane uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy. Poniżej podaję linki pod którymi zostały zamieszczone ww. uchwały:

  1. link - do uchwały nr XXIV/684/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B; 
  1. link - do uchwały XXIV/686/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku; 
  1. link - do uchwały nr XXIV/685/19 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie.

W serwisie mapa.um.warszawa.pl została udostępniona wyszukiwarka obwodów szkół podstawowych obowiązujących od 1 września 2020 r. - link. W załączeniu udostępniamy instrukcję do ww. wyszukiwarki.