szybkipitNaczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów zachęca do składania deklaracji podatkowych przez internet za pomocą systemu e-deklaracje. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie:  

www.e-deklaracje.gov.pl

 


ulotkaUrząd m.st. Warszawa rozpoczął realizację projektu pod nazwą  „Wracam do pracy z certyfikatem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem projektu jest objęcie wsparciem 240 dorosłych mieszkańców m.st. Warszawy, osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, poprzez udział w bezpłatnych kursach języka angielskiego lub kursach komputerowych ECDL, zakończonych egzaminami.

Urząd Dzielnicy Wilanów zaprasza do rekrutacji i uczestnictwa w oferowanych kursach.

Więcej informacji:
http://europa.um.warszawa.pl/wracamdopracy

blog podatekPrzypominamy, że 15 marca upływa termin wpłat z tytułu podatku od nieruchomości. Podatek należy uiścić w całości bądź w ratach w terminach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 2014 roku. Wpłaty należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego, wskazany w decyzji podatkowej, wystawionej na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji na podatek od nieruchomości.
Podstawę opodatkowania dla budynków bądź ich części stanowi powierzchnia użytkowa.Na wysokość podatku wpływ ma także sposób wykorzystania danej nieruchomości. Wyższą stawką opodatkowane są budynki bądź ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
 

ruryPodczas budowy drogi ekspresowej S2 powstanie nie tylko trasa szybkiego ruchu i kolejna, bardzo potrzebna przeprawa przez Wisłę, ale także inwestycja, która zabezpieczy duży obszar Wilanowa przed podtopieniami. Rurociąg o średnicy 1600 mm i długości 5,26 km zostanie zbudowany w liniach rozgraniczających planowaną drogę ekspresową S2 na odcinku pomiędzy skarpą ursynowską a Mostem Południowym z wylotem bezpośrednio do Wisły. Zapewni odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z  terenu Ursynowa Wysokiego (z kolektorów w ulicy Płaskowickiej i  Ciszewskiego) do Wisły. Według szacunków rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć ilość wody w Potoku Służewieckim podczas gwałtownych i intensywnych opadów o 30%. Szacowany koszt budowy rurociągu to ok. 40 mln zł.

DSC08371W dniu 6 marca w Przedszkolu nr 416 w Warszawie odbyło się wręczenie nagród laureatom II edycji warszawskiego konkursu "Przedszkolak sprawny i zdrowy - do zabawy zawsze gotowy!". Konkurs odbywał się, podobnie jak w roku ubiegłym, pod Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Udział wzięły w nim przedszkolaki z Wilanowa, Mokotowa, Ursynowa, Woli, Białołęki, Targówka, Bielan i Pragi Północ. Cieszymy się, że wśród nagrodzonych znalazły się dzieci z wilanowskich placówek. W kategorii dzieci 3-letnich II miejsce w konkursie plastycznym zajęła Magdalena Płończyk z Przedszkola nr 416, wyróżnienie trafiło do Julii Płosarek z Przedszkola nr 56 „Wesołe Kubusie”.
Gratulujemy!

utw4Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych- konkurs ofert

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym.


Urząd Dzielnicy Wilanów zaprasza do składania ofert w ramach powyższego programu. Jednocześnie, oferuje partnerstwo i pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację.

Szczegóły dostępne są tutaj.

 

 

linia725

Dodatkowy kurs linii 725 z pętli na Kępie Okrzewskiej zostanie uruchomiony w godzinach porannego szczytu. Decyzję podjął Zarząd Transportu Miejskiego po konsultacjach z burmistrzem Wilanowa Ludwikiem Rakowskim i burmistrzem Konstancina Jeziorny Kazimierzem Jańczukiem.  
Autobus dowiezie dzieci do szkoły tuż przed godziną 8 rano (dodatkowy kurs zaplanowano na godz. 7.40), co oznacza, że uczniowie nie będą musieli czekać w szkole zbyt długo na rozpoczęcie zajęć. 
Nowy rozkład jazdy linii 725, uwzględniający dodatkowy kurs w szczycie porannym, wejdzie w życie po feriach zimowych, czyli 3 marca 2014 r.

spotkaniepolnord11 lutego w Instytucie Papieża Jana Pawła II przy ul. Hlonda 1 odbyło się spotkanie dotyczące budowy mikroapartamentów na terenie Miasteczka Wilanów. Obecni byli: Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów Hubert Królak, Naczelnik Wydziału Architektury Krzysztof Tranda i przedstawiciele developera firmy Polnord oraz mieszkańcy Wilanowa.

plakat A4-page-001Od 1 lutego br. odbiór odpadów na terenie całej dzielnicy Wilanów, zgodnie z umową zawartą z m.st. Warszawa, prowadzi firma SITA Polska.


rozaKoncert Colours of tango

Zapraszamy na niezwykły walentynkowy wieczór. 14 lutego 2014 r. o godzinie 19.00 w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 odbędzie się koncert Colours of tango. W muzyczną podróż na przedmieścia Buenos Aires zabiorą nas: Oscar Ernesto Ovejero - śpiew, cajon, Aleksandra Szurgot - skrzypce, Aneta Janiszewska - harfa oraz Konrad Salwiński - akordeon.

UWAGA!
Wstęp na koncert po okazaniu bezpłatnych wejściówek, które można odebrać w siedzibie Centrum Kultury Wilanów przy ul. Wiertniczej 26 oraz w Bibliotece Publicznej przy ul. Radosnej 11.
Ilość miejsc ograniczona.

badet1Oskar Brenifier, autor książek z serii „Dzieci filozofują", odwiedził Wilanów. Spotkanie autorskie z najmłodszymi czytelnikami odbyło się w ksiegarni Badet. Filozof prowokował dzieci do wypowiedzi na temat swoich problemów i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Rozmowy były inspirujące, choć pełne napięcia.
Oskar Brenifier jest doktorem filozofii, konsultantem i pedagogiem, organizatorem warsztatów filozoficznych w szkołach oraz w centrach kultury we Francji i poza jej granicami. Opublikował liczne artykuły na temat nauczania filozofii dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Patronat nad spotkaniem objął Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski.

Uchwała nr 656/III/2014 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dn. 31.01.2014 r.  w sprawie  wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r.

Zarządzenia nr 5592/2014 r. Prezydenta m.st. Warszawy  z dn.18.02.2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie  w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r.

Załącznik:
Zarządzenie nr 5592/2014 r.

schemat budzet partycypacyjny w warszawie 0Od 20 stycznia do 9 marca każdy, kto mieszka w Wilanowie będzie mógł zgłosić projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r. W Wilanowie to kwota 500 tys. zł, co stanowi około 0,6 % planowanego budżetu Dzielnicy Wilanów na rok 2015.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji albo chcesz porozmawiać o potrzebach swojej dzielnicy, udaj się na specjalny dyżur konsultacyjny, na którym będziesz mógł także uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza.

Zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Wilanów:

10, 17, 24 lutego w godz. 15:00-18:00

3 marca w godz. 14:00-18:00
6 i 7 marca w godz. 12:00-16:00