Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy.

Zachęcamy do konsultowania treści wniosku przed jego złożeniem poprzez rozmowę telefoniczną bądź w formie elektronicznej (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), celem uniknięcia wizyt w urzędzie w związku z ewentualną poprawą błędów we wniosku. Poniżej kontakt do osób udzielających informacji:

1. Pani Aneta Trzaskowska, tel. (22) 443 28 81
2. Pani Luiza Żelazowska, tel. (22) 443 02 38
3. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. (22) 443 02 41

Z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, składanie wniosków w naborze będzie odbywało się:

1. drogą elektroniczną - poprzez platformę ePUAP pod adresem: /UMSTWarszawa/skrytka,
2. drogą elektroniczną - poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. drogą pocztową na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa; w przypadku wyboru tej formy złożenia wniosków wnioskodawca zobowiązany jest umieścić napis na kopercie: „MIAD MAZOWSZE 2020”
4. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

UWAGA: przy rozpatrywaniu wniosków decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, zadecyduje termin wpływu przesyłki do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy.

Dziękujemy Państwu za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz zapraszamy do uczestnictwa w naborze wniosków.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD NABORU WNIOSKÓW:

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:
a) budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,
b) ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż DO 15 MAJA 2020 R.

Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. sposobu składania wniosków, ich oceny, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się w poniższych załącznikach.

Czytaj więcej: #DajZiemiOddech - wymień...

Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Nie tylko z tej okazji #DajZiemiOddech i zainwestuj w jakość powietrza! Złóż wniosek o dotację na wymianę “kopciucha” bez wychodzenia z domu. Jeśli już ogrzewasz dom ekologicznie, podziel się informacją o dotacjach z rodziną i sąsiadami. Wymień “kopciucha” i Daj Oddech Ziemi, a także sobie i swoim bliskim! Więcej informacji: https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne

Czytaj więcej: MEN aktualizacja - przerwa w...

Czytaj więcej: Koronawirus - pierwszy etap...

Mieszkańcy Wilanowa,

od dzisiaj, tj. od 20 kwietnia zaczynają obowiązywać zmienione zasady bezpieczeństwa w ramach pierwszego etapu łagodzenia restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19:

  • otwarty wstęp do lasów i parków Z WYŁĄCZENIEM PLACÓW ZABAW
  • możliwość swobodnego przemieszczania się w celach rekreacyjnych z zachowaniem wymaganego dystansu i z zasłoniętą twarzą
  • osoby powyżej 13. roku życia będą mogły się przemieszczać bez opieki osoby dorosłej
  • limit osób w miejscach kultu religijnego ulega zwiększeniu
  • nowe zasady w handlu i usługach.

Czytaj więcej: Przedłużona przerwa w...

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele!

Zgodnie z decyzją rządu nauka zdalna została przedłużona! A to oznacza, że żłobki, przedszkola, szkoły i uczelnie w Miasto Stołeczne Warszawa pozostaną zamknięte do 24 maja.

Czytaj więcej: Najnowsze wydanie...

Mieszkańcy Wilanowa!

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Wilanowskiego.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich tym razem decydowaliśmy się tylko na elektroniczną wersję magazynu.

Wydanie dostępne jest TUTAJ.

Życzymy miłej lektury!

Załączniki:
Download this file (INF_NR28_ver10_aktualna.pdf)INF_NR28_ver10_aktualna.pdf[ ]7286 kB

Czytaj więcej: Program wsparcia dla dzieci...

Miasto Stołeczne Warszawa  uruchomiło kolejny program wsparcia dla dzieci i młodzieży. Wszyscy uczniowie, którzy objęci byli nieodpłatnym żywieniem w szkole, a nie korzystają z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej, mogą teraz skorzystać z paczek żywnościowych lub z przygotowywanych przez nas obiadów. Taką pomoc Warszawa będzie realizować aż do przywrócenia zajęć w szkołach.

Czytaj więcej: Pomoc prawna także dla osób...

Od 26 marca mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej zdalnie przez adwokatów i radców. Także osoby wykluczone cyfrowo, bez dostępu do Internetu.

Czytaj więcej: Zmieniony harmonogram...

Mieszkańcy Wilanowa,

w związku z wprowadzeniem stanu epidemii Rada m.st. Warszawy zdecydowała o zmianie uchwały nr XI/218/2019  w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego. Z powodu znacznie utrudnionej możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny zgłoszonych projektów oraz organizacji głosowania w sposób bezpieczny dla mieszkańców we wcześniej zakładanych terminach, zaktualizowany został harmonogram bieżącej edycji budżetu obywatelskiego.

Przyjęty harmonogram umożliwia złożenie odwołania w dniu ogłoszenia wyników. Pozostałe zapisy dokumentu regulującego zasady przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w Warszawie nie zmieniły się.

Aktualny harmonogram bieżącej edycji budżetu obywatelskiego zamieszczamy w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (Harmonogram BO2021.doc)Harmonogram BO2021.doc[ ]44 kB

Czytaj więcej: Dzielnicowy Zespół Wsparcia...

W dniu 30 marca br. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 469/2020 w sprawie powołania Systemu Wsparcia "Warszawa Wspiera", którego celem jest realizacja pomocy osobom pozostającym w przymusowej kwarantannie oraz pomoc mieszkańcom pozostającym w dobrowolnej izolacji lub potrzebującym wsparcia w związku z COVID-19. W naszej dzielnicy powstał Dzielnicowy Zespół "Warszawa Wspiera", którego zadaniem jest organizowanie i realizowanie działań wspierających mieszkańców Dzielnicy Wilanów, w szczególności tych, którzy są najbardziej narażeni. Zespół ma na celu zbieranie informacji od mieszkańców Dzielnicy Wilanów i organizację wsparcia w robieniu niezbędnych zakupów spożywczo – higienicznych oraz wyniesieniu śmieci, by osoby szczególnie zagrożone mogły nie wychodzić z domu, zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera” zaprasza do współpracy i wspólnego działania na rzecz najbardziej zagrożonych mieszkańców, w tym tych do dziś aktywnych (samodzielnych), a jednocześnie w obecnej sytuacji unieruchomionych w swoich mieszkaniach z powodu zagrożenia. Urząd Dzielnicy Wilanów poszukuje podmiotów i organizacji pozarządowych, które chciałyby dołączyć do powyższych działań.

Więcej informacji w Wydziale Spraw Społecznych i Świadczeń pod nr tel: 22 443 49 55, 22 443 49 53, 22 443 49 58 i adresami e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj więcej: PIT w stolicy - to się opłaca

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa,

przypominamy, że - zgodnie z decyzją rządu, standardowy termin na złożenie rocznego zeznania PIT został w tym roku wydłużony – deklaracje podatkowe można składać do końca maja 2020 r.

Czytaj więcej: Wspierajmy warszawskie teatry

Mieszkańcy Wilanowa,

kryzys spowodowany koronawirusem mocno uderza w sektor kultury, w tym szczególnie w branżę teatralną. Naszego wsparcia potrzebują artyści, pracownicy kultury i instytucje. Warszawska kultura dba o swoich widzów, teraz my zadbajmy o nią! Chodźmy do teatru nie wychodząc z domu.

Czytaj więcej: Zmiany w funkcjonowaniu...Od 22.04.2020 r. w Urzędzie Dzielnicy Wilanów realizowane będą wszystkie sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych. Warunkiem realizacji usługi będzie telefoniczne umówienie się na wizytę.

W pozostałym zakresie bezpośrednia obsługa klientów polegać będzie na przyjmowaniu pism i wniosków - pisma można składać w punkcie podawczym w WOM.

Czytaj więcej: Koronawirus - obowiązek...Czytaj więcej: Koronawirus - obowiązek...