b_420_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_bonifikata-prasa7.jpg

 

Mieszkańcy, którzy dostali zaświadczenia o przekształceniu przez końcem listopada ubiegłego roku, a nie otrzymali informacji o wysokości opłaty jednorazowej, nie muszą się martwić - zachowują prawo do pełnej bonifikaty.

Informujemy, że od 1 października 2019 roku zostało powołane Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57, które przejęło zadania Prezydenta m.st. Warszawy jako organu podatkowego w zakresie zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od osób fizycznych i prawnych.

Decyzje wymiaru wysokości zobowiązania podatkowego za 2020 rok będą sukcesywnie do Państwa wysyłane przez Centrum Obsługi Podatnika. Będzie obowiązywał 14 dniowy termin płatności od dnia doręczenia decyzji.  

 

 b_420_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_wirusplakat_prosty_gest.png

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.  

– Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wyrzucaniu śmieci czy wyprowadzeniu psa. Ruszamy z akcją, która ma zachęcać do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Dbajmy o siebie nawzajem! – apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu - osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

 Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia.

Załączniki:
Download this file (wirus karta pomoc sąsiedzka.png)wirus karta pomoc sąsiedzka.png[ ]38 kB

b_420_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_seniorzy.jpg

W okresie zagrożenia wywołanego koronawirusem COVID-19 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanow m.st. Warszawy podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia dostarczenia żywności i leków osobom starszym i niepełnosprawnym. Osoby takie mogą zostać objęte pomocą w formie usług opiekuńczych i wsparciem wolontariuszy. Pracownicy socjalni będą kontaktować się z rodziną i sąsiadami tych osób w celu ustalenia możliwości uzyskania pomocy.

Informację o potrzebie uzyskania pomocy należy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (http://www.opswilanow.pl/) ul. Przyczółkowa 27a i pod nr tel. (22) 648 22 26.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Jak postępować?

Często myć ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikać dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myć lub dezynfekować powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekować swój telefon i nie korzystać z niego podczas spożywania posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiać się zdrowo i pamiętać o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litrów płynów (najlepiej wodę) 

Korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych:

Główny Inspektorat Sanitarny:
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Ministerstwo Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie.

Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

Informacje o sposobie postepowania pochodzą ze strony:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

800 190 590 to numer telefonu Infolinii NFZ, pod którym uzyskasz informację na temat najbliższej placówki zdrowia lub stacji sanitarno-epidemiologicznej. Stacja lub szpital określą tryb postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem.

b_420_0_16777215_00_images_plakaty_plakat_us_koronawirus.jpg

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Urząd Skarbowy zachęca do korzystania z usług elektronicznych oraz informacji telefonicznej!

Dzięki ograniczeniu bezpośrednich kontaktów zmniejszymy zagrożenia związane z potencjalnym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, co powinno stanowić nasz wspólny priorytet.

Załączniki:
Download this file (plakat_Urzad_Skarbowy.pdf)plakat_Urzad_Skarbowy.pdf[ ]49 kB

b_420_0_16777215_00_images_plakaty_kw_plakat_1.jpgInformacje, jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi w załącznikach.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 praca w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zostaje zawieszona od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.

W możliwie najszybszym czasie zostanie Państwu przekazana informacja o świadczeniu pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie drogą komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy).

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i konieczność zastosowania się do zaleceń władz publicznych zostało ograniczone funkcjonowanie wydziałów komunikacji w delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich miasta stołecznego Warszawa. W związku z powyższym osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej , o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

b_420_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_GIELDA_ZAWODOW_A2_ODWOANE4_640x960.png

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, władze Warszawy zdecydowały o odwołaniu planowanej na ten tydzień Giełdy Zawodów „Dobrze wybrane”. Wydarzenie promujące szkolnictwo zawodowe miało się odbyć 11 i 12 marca w Pałacu Kultury i Nauki. Decyzja o rezygnacji z Giełdy jest zgodna z rekomendacją wojewody mazowieckiego w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Nowy termin tego wydarzenia, w którym biorą udział wszystkie warszawskie technika i szkoły branżowe I stopnia, zostanie podany wkrótce.

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 zawieszona zostaje do odwołania działalność:
- Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą przy ul. Przyczółkowej 27 a,
- Dziennego Domu dla Seniorów z siedzibą przy ul. Lentza 35.

Ponadto, zawieszone zostały posiedzenia i dyżury członków Dzielnicowego Zespołu Wilanów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, a także
- dyżury specjalistów w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów.

b_420_0_16777215_00_images_Zdjecia_AK_odpady.jpg

Szanowni Mieszkańcy Wilanowa,

 w związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów należy złożyć nowej deklaracje. Termin mija 10 kwietnia br.

 Złożenie deklaracji możliwe jest bez konieczności wizyty w Urzędzie - można ją przesłać:

POCZTĄ – listem poleconym na adres Urząd Dzielnicy Wilanów, ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa;

ELEKTRONICZNIE – w ramach platformy ePUAP, .

Deklarację można również złożyć osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów.

Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów, w tym stosowne druki deklaracji znajdują się na stronie czysta.um.warszawa.pl  

b_420_0_16777215_00_images_plakaty_komunikat_USC.jpg

Informujemy, że posiedzenie Komisji Strategii, Rozwoju i Dialogu Społecznego, planowane na 17 marca 2020 roku, zostało odwołane.