W roku 2012 nastąpił kolejny spadek liczby zdarzeń przestępczych na terenie Dzielnicy Wilanów. Jak informuje Komendant Komisariatu Policji Warszawa Wilanów w 2012 roku doszło w Dzielnicy do 276 przestępstw, podczas gdy w 2011 było ich 288. Komisariat Policji Warszawa Wilanów swoim zasięgiem obejmuje nie tylko teren Dzielnicy Wilanów, ale też część Mokotowa: Stegny, Sadybę i Sielce. W związku z tym pojawiające się informacje, iż na terenie Dzielnicy Wilanów zanotowano w 2012 roku ponad 1000 przestępstw wprowadzają w błąd, gdyż liczba ta dotyczy całości terytorialnej odpowiedzialności Komisariatu Policji Warszawa Wilanów.