b_450_0_16777215_00_images_przedszkole_syta2.jpgW wilanowskich szkołach i przedszkolach organizowane są dni otwarte. W poniedziałek, 11 marca o godz. 17.00 zapraszamy do Przedszkola nr 416 przy ul. Sytej 123. W sobotę, 9 marca w godzinach 10.00 - 14.00 zorganizowany został dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30. Rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną wilanowskiej podstawówki.

Pozostałe terminy dni otwartych w szkołach w Wilanowie znajdują się w załączniku.

Dużym zainteresowaniem cieszył sie wilanowski dzień otwarty dla rodziców dzieci sześcioletnich, zorganizowany w piątek, 1 marca w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26.

Podczas dnia otwartego rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną wilanowskich publicznych szkół podstawowych i przedszkoli, porozmawiać z nauczycielami uczącymi sześciolatki w klasach pierwszych szkół podstawowych i oddziałach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych i przedszkolach, spotkać się z doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz specjalistami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 8. Niewątpliwą atrakcją były występy pięciolatków z przedszkoli publicznych i dzieci sześcioletnich uczęszczających do klas I i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.

b_450_0_16777215_00_images_dzien_otwarty.2JPG.JPG

b_450_0_16777215_00_images_dzien_otwarty.3JPG.JPG

 fot. Wilanowski Dzień Otwarty w Zespole Szkół nr 79, 1 marca 2013 r.