b_450_0_16777215_0_0_images_stories_debata_spoleczna.jpgPrezydent m.st. Warszawy zaprasza na cykl otwartych debat poświęconych kierunkom rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
Pierwsza debata poświęcona Warszawie Społecznej - wyzwania wobec kwestii starzejącego się społeczeństwa, rewitalizacji, ubóstwa i bezdomności - odbędzie się 31 stycznia 2013 r., o godz. 18:00, w Centrum Promocji Kultury w Warszawie przy ul. Podskarbińskiej 2.
Materiał wyjściowy do dyskusji w zakresie kształtowania polityki rozwoju, w ścisłym powiązaniu z wykorzystaniem możliwości finansowania kluczowych działań ze środków europejskich, znajduje się w załączniku oraz w aktualnościach na stronie: www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl