Burmistrz Ludwik Rakowski zaprasza na spotkanie informacyjne z projektantem zadania pn.: „Przebudowa ulicy Vogla”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.01.2013 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego przy ulicy Uprawnej 9/17.


Przebudowa ulicy obejmować będzie odcinek o łącznej długości ponad 2 km od ulicy Przyczółkowej do projektowanego ronda na skrzyżowaniu ulic Vogla – Syta oraz od projektowanego ronda do ulicy Zaściankowej. Przebudowa ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy, zgodnie z przedstawioną poniżej koncepcją.
Rondo na skrzyżowaniu ulic Vogla – Syta jest wyłączone z opracowania wykonywanego na zlecenie Dzielnicy Wilanów. Prace związane z jego budową wykonywane będą przez Zakład Konserwacji i Remontów Dróg. Na koncepcji rondo zostało przedstawione wyłącznie w celach poglądowych.