b_450_0_16777215_0_0_images_stories_tablica_rada_2011_z_ramka.jpgWe wtorek 11 grudnia o godz. 17.30 w Urzędzie przy ul. St. Kostki Potockiego 11 odbędzie się XXIX sesja Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. SESJA ON-LINE
Porządek obrad XXIX Sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

4. Projekt uchwały w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2012 r.

5. Projekt uchwały  w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 223 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27 oraz zmiany granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27.

6. Projekt uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmiany obwodów szkół podstawowych i gimnazjów w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wymienionych w uchwale.

7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Bogata i Przestronna).

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy (Wiedeńska).

9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Zamknięcie sesji

SESJA ON-LINE