wal_zawadowski.jpg.jpg Wał Zawadowski prawie gotowy. Informacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat przebudowy wału przeciwpowodziowego o nazwie Wał Zawadowski. Zadanie pod nazwą „Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km 2+900-9+600 ( 6,7 km ) na terenie dzielnic Wilanów i Mokotów m.st. Warszawy”.

Koszt całkowity zadania to 11.068.975,95 zł z czego finansowane jest ono przez Miasto st. Warszawa w kwocie 4.810.000 zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.500.000 zł. Zgodnie z harmonogramem, do tej pory wydatkowano 9.167.000 zł. W tym zrealizowano 98% przesłony w korpusie wału przeciwpowodziowego. Pozostały do wykonania roboty związane z przesłoną 2% oraz roboty ziemne i roboty wykończeniowe wraz z wykonaniem drogi technologicznej na koronie wału. Wykonawcą robót jest firma WARBUD S.A. Zakończenie prac przewidziano na 31.10.2013 r.

wa_zawadowski-1.jpg

wa_zawadowski-2.jpg

wa_zawadowski-4.jpg