Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację    zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w  Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2013 r. oraz zaprasza do składania ofert. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Konkurs dotyczy przeprowadzenia programów profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i/lub przemocy, przemocy w rodzinie skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów, kadry pedagogicznej wilanowskich placówek oświatowych oraz mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.