Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zaprasza 26 listopada na spotkanie warsztatowe Zespołu Wdrożeniowego Programu „Mój Dom Wilanów - Program Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2012 – 2015" stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/72/2012 Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13 czerwca 2012 r.

Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2012 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. Stanisława Kostki Potockiego 11.

Spotkanie poświęcone będzie ocenie istniejących dokumentów i efektów prac zespołu wpisujących się w Program: „Mój Dom Wilanów  - Program Wspierania Rodziny i Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2012 – 2015”