Szanowni Państwo informujemy, że w czwartek, 15 listopada rozpoczną się prace polegające na zmianie organizacji ruchu ul. Kieślowskiego na odcinku od ul. Klimczaka do ul. Herbu Szreniawa.


Prace obejmować będą wykonanie nowego oznakowania poziomego na skrzyżowaniach
ul. Kieślowskiego z ul. Klimczaka i ul. Herbu Szreniawa, wyznaczenie miejsc do parkowania pojazdów oraz odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych. W dalszej kolejności, na przejściu
dla pieszych przy Placu miejskim, zamontowane zostaną wysepki z elementów prefabrykowanych wraz ze stosownym oznakowaniem pionowym.

Dodatkowo, w miesiącu bieżącym planowane jest wykonanie utwardzonego połączenia jezdni ul. Klimczaka na wysokości ul. Kieślowskiego. 

Jednocześnie informujemy, że w związku z ww. pracami występować będą chwilowe utrudnienia
w ruchu oraz miejscowe zakazy parkowania pojazdów.